Handlerummet
Menu

Hvad er Handlerummet?

Handlerummet er et digitalt undervisningsmateriale om forbrug på digitale handelsplatforme. Det er udviklet til ungdomsuddannelsernes fag dansk og samfundsfag, men kan også bruges i for eksempel informationsteknologi, afsætning, erhvervsøkonomi og virksomhedsøkonomi.

Læs mere om, hvordan materialet kan bruges i undervisningen under punktet Til læreren.

Handlerummet er udviklet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Forlaget Columbus.

Ide og projektansvarlig:
Anders Hassing

Projektledelse og film:
Caroline Due

Tekster:
Ann Christina Sørensen, Leila Spiak og Anders Hassing

Speak:
Ann Christina Sørensen

Tak til følgende gymnasielærere, der har afprøvet og forbedret materialet:
Kia Tranbjerg Toftgaard, Niels Brock - Innovationsgymnasiet
Marie-Louise Bach, Nyborg Gymnasium
Marie Louise Telling Jepsen, Ikast-Brande Gymnasium
Peter Brøndum, Øregaard Gymnasium
Tina Nyholm Nielsen, Espergærde Gymnasium

Cookies

Sitemap