Handlerummet
Menu

Opgaver

I Handlerummet kan I planlægge, hvordan I vil markedsføre et produkt online. I skal vælge, hvordan jeres produkt skal præsenteres på en digital handelsplatform, og undervejs skal I sætte jer ind i de markedsføringstricks, der bliver brugt på nettet.

 

Opgave A: Dansk

Markedsføring handler om kommunikation!

Se introduktionsfilmen nedenfor og lav i Handlerummet en plan for, hvordan I vil markedsføre et produkt og forbered at kunne begrunde jeres valg. Se/læs undervejs de relevante film og tekster, som giver faglige argumenter.

Produktkrav

En præsentation (i powerpoint, planche eller lign.), der fremlægger jeres plan. I kan enten bruge den præsentation, man kan downloade til sidst, eller I kan lave jeres egen. Download også rapporten, der sammenfatter jeres valg.

I fremlæggelsen skal I nemlig kunne argumentere for

  1. de benyttede sproglige og visuelle virkemidler, herunder hvordan de retter sig mod den valgte målgruppe
  2. de digitale markedsføringstricks, som indgår i planen.

Desuden skal I overveje, hvilke fordele og ulemper planen indebærer for henholdsvis virksomheden, der skal sælge produktet, og kunderne, der skal købe det.

Opgaver

 

 

 

Opgave B: Samfundsfag (sociologi)

Jeres kunder er senmoderne individer med forskellige livsstile!

Se introduktionsfilmen nedenfor og lav i Handlerummet en plan for, hvordan I vil markedsføre et produkt og forbered at kunne begrunde jeres valg. Se/læs undervejs de relevante film og tekster, som giver faglige argumenter.

Produktkrav

En præsentation (i powerpoint, planche eller lign.), der fremlægger jeres plan. I kan enten bruge den præsentation, man kan downloade til sidst, eller I kan lave jeres egen. Download også rapporten, der sammenfatter jeres valg.

I fremlæggelsen skal I nemlig kunne argumentere for

  1. hvilken rolle forbrug spiller for identitetsdannelsen i det senmoderne samfund
  2. hvorfor det valgte produkt og de valgte virkemidler retter sig særligt mod det valgte forbrugersegment
  3. effekten af de digitale markedsføringstricks, som indgår i planen.

Desuden skal I overveje, hvilke fordele og ulemper planen indebærer for henholdsvis virksomheden, der skal sælge produktet, og kunderne, der skal købe det.

Opgaver

 

 

 

Opgave C: Samfundsfag (økonomi)

På det digitale marked er forbrugerne anderledes!

Se introduktionsfilmen nedenfor og lav i Handlerummet en plan for, hvordan du/I vil markedsføre et produkt og forbered at kunne begrunde jeres valg. Se/læs undervejs de relevante film og tekster, som giver faglige argumenter.

Produktkrav

En præsentation (i powerpoint, planche eller lign.), der fremlægger jeres plan. I kan enten bruge den præsentation, man kan downloade til sidst, eller I kan lave jeres egen. Download også rapporten, der sammenfatter jeres valg.

I fremlæggelsen skal I nemlig kunne argumentere for

  1. hvad der kendetegner traditionelle og digitale markeder
  2. hvorfor de benyttede digitale markedsføringstricks har en effekt på de digitale forbrugere.

Desuden skal I overveje, hvilke fordele og ulemper planen indebærer for henholdsvis virksomheden, der skal sælge produktet, og kunderne, der skal købe det.

Opgaver
Sitemap